Pedigree of A Hot Wasabi Incipita Vita
A Hot Wasabi Incipita Vita
Charming Soul Incipita Vita
Chizuma Incipita Vita
Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi
Explorer's V No Kurome
Zoloto Nebes Chapman
Aoi No Gassanryuu Go Hasebesou
Kaze No Momohime Go Yokohama Atsumi
Katana
Aisty Ileal Katashi
Handzimemesite Nobuyuki
Rus Mafi-Ja Sihey de Kudasai
Vatasi Aisite Des
Eychi s Akulovoy Gori
Amaya Va Atayoru
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree