Pedigree of Bi Rokuro Sakura Ami
Bi Rokuro Sakura Ami
Akai Hana I�'Black Diamond
Shouryuu Go Tosa Genrokusou
Ouryuu Go Suishou
Momoka Go Tosa Genrokusou
Akai Hana Akira
Sunojo's High Tide
Ginzuishou Go You Djenima
Ai Yumi Vasilyev Ostrov
Tsukasa GoYou Djenima
Gengou Go Shun'You Kensha
Koneko Kuro Go You Djenima
Handzimemesite Omacha
Juhou Go Kuwana Mitomosou
Dan-Star-Kom Li Kawasaki
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree