Pedigree of Bi Rokuro Sakura Ami

Bi Rokuro Sakura Ami

Akai Hana I�'Black Diamond

Shouryuu Go Tosa Genrokusou
Ouryuu Go Suishou
Momoka Go Tosa Genrokusou

Akai Hana Akira

Sunojo's High Tide

Ginzuishou Go You Djenima

Ai Yumi Vasilyev Ostrov

Tsukasa GoYou Djenima

Gengou Go Shun'You Kensha

Koneko Kuro Go You Djenima

Handzimemesite Omacha

Juhou Go Kuwana Mitomosou

Dan-Star-Kom Li Kawasaki
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree