Pedigree of Benihime of Takaido Izumisow
Benihime of Takaido Izumisow

Sumeranishiki (Konishiki) Go Hadano Kawaguchisou
皇錦号 秦野川口荘

Tamanishiki Go Fujinomiya Kensha (Fujimiya Kensha)
玉錦号 富士宮犬舎

Katsuranishiki Go Enshuu Ichiriki
桂錦号 遠州一力
Beniichime Go Enshuu Sogasou
紅一女号 遠州曽我荘
Mizunashi No Keizanme Go Hadano Kawaguchisou
水無の桂山女号 秦野川口荘
Sanseki Go Kansekisou (Yamaishi Go Kudaishisou)
山石号 管石荘

Yaekatsura Go Fujinomiya Yoshisatosou
八重桂号 富士宮芳里荘
Tenryu Tsuyuhime of Takaidoizumisou
Tenryuu Kiyofusa Go Enshuu Matsui Kensha
天竜清房号 遠州松井犬舎
Kouryuu Go Shikoku Kofujisou
光竜号 四国小富士荘
Tsuyu No Sakurahime of Sakura Kajisow
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree