Pedigree of Ryugenmaru Go Nidai Maneisou
Ryugenmaru Go Nidai Maneisou
Toka No Genta Go Daini Morimotoso
Genjirou Go Hatsuse Kensha
源次郎号
Benihana Kiyome Go Toyohashi Morimotosou
Hamakocho Go Nikosow
Hamajiro Go Toyohama Unryusow
Ryuujirou Go Fudougataki Kensha
柳次郎号 不動ヶ滝犬舎
Hikarinishikijyo Go Mitsutoyo Sakurasou
Kitase No Kana Go Nikoso
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree