Pedigree of Manløtens Yubina

Manløtens Yubina
Hidakaze of Akenosow
Takatora of Hokusou Takayamasow
Kagetora of Bizen Kouyuusow
Tetsuzakurahime Go Koutokusou
Shibatoki of Dairy Farm
Fuji No Tomotake of Dairy Farm
Tokime of Dairy Farm
Manløtens Hai-Mochiron
Manløtens Utukusii

Benitama of Yoshikensow
Akiwaka Hime
Manløtens Dooka-Hime

Takeichimaru Go Shinshuu Takeisou
Dewa Shishime
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree