Pedigree of Ze z Helfstynskeho Panstvi
Ze z Helfstynskeho Panstvi
Copperdots Yama Hito
Copperdots Grothoichiro
Kokichi No Taima Go Echigo Satou Kensha
Imizunohana Go Imizu Hashimotosou
Copperdots Hikari
Copperdots Bossu
Nenryuu no Koharu go Nenryuusou
Choka Brikasta
Endo Hneda Tvrz
Rippa-Na Tobimasu
Pavlik's Taketoyo
Fuji-San Leo
Kitsune-No-Musuko Xandrina
Catashimo Revoka
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree