Pedigree of F'akimo Prima Nova
F'akimo Prima Nova

Hisahito Princ Island Star

Banzai del Monte de Haya

Shingen Go Chousei Sou

Umaku of Shakkosow

Bijin Ran Island Star

Princ del Monte de Haya
Princ

Ran del Monte de Haya

Darling of Czech's Country

Uchikatsu del Monte de Haya

Saijoto's Genji Taka Go

Vormund Christmas Carol Of Pendley
Aiko of Czech's Country

Mara-Shimas Timo

Princezna Prima Nova
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree