Pedigree of Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou
Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou
龍小町号 札幌加我荘
Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou
豊の黒一号 引野公楽荘
Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou
豊の龍豊号 山陰恵乃荘
Hokuyou No Taihou Go Sanin Meguminosou
北陽の大豊号 山陰恵乃荘
Ryokuun Fusame Go Ryokuun Yonagosha
緑曇房女号 緑曇米子舎
Tomohime Go Takamitsusou
鞆姫号 隆光荘
Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou)
胡香の紅城号 白茅荘
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou)
鉄市女号 隆光荘
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou
北龍の時女号 札幌加我荘
Beniaoiryuu Go Hyougo Maruyamasou
紅葵竜号 兵庫丸山荘
Beniaoi Go Ehime Miyazakisou
紅葵号 愛媛宮崎荘
Aoihidehime Go Hyougo Koumyousou
葵秀姫号 兵庫光明荘
Tsurunakahime Go Sapporo Kagasou
鶴仲姫号 札幌加我荘
Touge No Tsuruchiyo Go Sagami Suga
峠の鶴千代号 相模須賀
Musa No Nakahime Go Hanamidori/Karyoku Murakawa
武佐廼中姫号 華緑村川
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree