Pedigree of Katsuramaru Go Sanuki Mizumotosou
Katsuramaru Go Sanuki Mizumotosou
桂丸号 讃岐水本荘
Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou
鉄香の源号 讃岐水本荘
Tetsugen Go Bichuu Eikansou
鉄源号 備中栄冠荘
Sakushuugen Go Tsuyama Kunimotosou
作州源号 津山国本荘
Kuroyuume Go Tsukiyatanisou
黒夕女号 (月屋谷荘)
Suzukahime Go Takamatsu Morita
鈴香姫号-高松森田
Kotobuki No Eisaki Go Hichisou
寿の栄作号 日地荘
Oosumi No Mika Go Hatano Nagorosou
Azusamidori Go Sanuki Mizumotosou
梓緑号 讃岐水本荘
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree