Pedigree of S'Nihon No Ohimesama Go des Fidèles Akita Ken

S'Nihon No Ohimesama Go des Fidèles Akita Ken

Fudzisan Mutsugoro Yokai Sesam

Kaga No Zen Go Sapporo Kagasou

Gomaryuu Go Sapporo Kagasou
胡麻龍号 札幌加我荘

Kensei Nobana Go Sapporo Kagasou
犬誠のばな号 札幌加我荘

Fudzisan Ichihime

Demishstar Hamaryuyu Go

Demishstar Haru Tenka

Inari Okami Ginza

Samarasun yasuo yusha

Ryuuhou Go Shun'you Kensha

Akatsuki sayuri
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree