Logo [ Login ]

Tadashi no Kensei go O Wata Tsu Mi

picture of dog

Registered Name: Tadashi no Kensei go O Wata Tsu Mi
Owner:
Kennel: O Wata Tsu Mi
Call Name: Koda
Sex: Male
Date of Birth: 22 MAR 2017
Date of Death:
Country of Birth: Netherlands
Country of Standing: Netherlands
Size:
Weight:
Colour: Red
Health HD:
Health patella:
Health eyes:
Known Offspring:
Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
Pedigree

Tadashi no Kensei go O Wata Tsu Mi

Kensei No Fukuaoi Go Sapporo Kagasou

犬誠乃福葵号 犬誠風来坊
Kishi No Fukuaoi Go Kazusa Nagaisou
Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou
葵の源号 倉敷佳貴荘
Kishi No Takime Go Kazusa Nagaisou
岸の多喜女号 上総永井荘

Kensei Akane Go Kensei Fuuraibou

犬誠あかね号 犬誠風来坊
Sakuranishiki Go Hatamisou

Kaga No Morihime Go Sapporo Kagasou

加我の盛姫号 札幌加我荘

Sumiko no Kiyomi go O Wata Tsu Mi

Raiden Of The Willow Tay

Honjou No Beniaoi Go Bingo Kashimasou

Imoto No Matsuri Go Narmenak

Ayakira go Kiyomi Kasumi

Yama no Kami Fukkatsu

Ayakira go Shinju Jinshu