Oosumi No Tamahime Go Hadano Nagorosou

Pedigree
Oosumi No Tamahime Go Hadano Nagorosou
大住の玉姫号 秦野奈護呂荘
Japan
1980

Tamanishiki Go Fujinomiya Kensha (Fujimiya Kensha)

玉錦号 富士宮犬舎
Red
Japan
1975

Katsuranishiki Go Enshuu Ichiriki

桂錦号 遠州一力
Red
Japan

Katsuramaru Go Kawagoesou

桂真留号川越荘
Red
Japan
Beniyuri Go Enshuu Sogasou
紅百合号 遠州曽我荘
Red
Japan
Beniichime Go Enshuu Sogasou
紅一女号 遠州曽我荘
Red
Japan

Matsumaru Go Shinshuu Nakajima

松真留号 信州中島
Red
Japan
Benisakurame Go Fujiminesou
紅桜女号 富士峰荘
Red
Japan
Oosumi No Maihime Go Hadano Nagorosou
大住の舞姫号 秦野奈護呂荘
Japan

Kiyoichi Go Mie Kozansou

清市号 三重甲山荘
Red
Japan

Ichisuke Go Inoguchi

市助号 (井ノ口)
Red
Japan
1969
     Add Dog
Tama No Benihisahime Go Tama Koshizukasou
Red
Japan
     Add Dog
     Add Dog