Tenryu Tsuyuhime of Takaidoizumisou

Pedigree
Tenryu Tsuyuhime of Takaidoizumisou Tenryuu Kiyofusa Go Enshuu Matsui Kensha
天竜清房号 遠州松井犬舎
Japan
Kouryuu Go Shikoku Kofujisou
光竜号 四国小富士荘
Japan

Tenryuu Go Shinshuu Takeisou

天竜号 信州タケイ荘
Red
Japan
1971
Ryuuhime Go Shikoku Kofujisou
竜姫号 四国小富士荘
Japan
     Add Dog     
     
Tsuyu No Sakurahime of Sakura Kajisow     Add Dog     
     
     Add Dog