Chiharu Go Koutokusou

Registration:

JKC 361917

Kanji Name:

千春号 高徳荘

Nippo registered:

Yes


Half-siblings (sire's side):

Half-siblings (dam's side):


Pedigree
Chiharu Go Koutokusou
千春号 高徳荘
Japan

Rikisakura Go Fujinomiya Kensha

力桜号 富士宮犬舎
Red
Japan
Toukai No Sakuramaru Go Nishihara Kensha
東海の桜丸号 西原犬舎
Toukai Go Kotanidesou
Sakurako Go Reihou Kensha
Suzumi Go Echigo Suwasou
鈴美号 越後諏訪荘
Kotobuki No Ishimaru Go Shizuoka Kotobukisou
Suzuhime Go Yorokobisou
Chigusa Go Koutokusou
千草号 高徳荘
Japan

Tenkou Go Jounensou

天光号 常念荘
Red
Japan

Senkou Go Araki Kensha

千光号 荒木犬舎
Red
Japan
Tamahime Go Yorokobisou
玉姫号 喜荘
Japan
1966

Kotomi Go Koutokusou

琴美号 高徳荘
Red
Japan

Rikisakura Go Fujinomiya Kensha

力桜号 富士宮犬舎
Red
Japan
Korobeni Go Bitchuu (Bicchuu) Fujimarusou
コロ紅号 備中藤丸荘
Red