Tohfuuhikari Go Yukawa Kita Kensha

Registration:

Nippo: 277012Pedigree
Tohfuuhikari Go Yukawa Kita Kensha
Red
Shinran Go Fujinomiya Kawaguchi Kensha

Katsuramaru Go Kawagoesou

桂真留号川越荘
Red
Japan

Matsumaru Go Shinshuu Nakajima

松真留号 信州中島
Red
Japan
Akaishime Go Sankosou
赤石女号 三光荘
Red
Japan
Azusahime Go Fujinomiya Kawaguchi Kensha
Japan
     Add Dog
     Add Dog
Maruhime Go Mishimajuku Akadamasou Mishima No Aka Go Fussaen
Red
Japan
     Add Dog
     Add Dog
Benimarume Go Mishima Suigo
Red
Japan
     Add Dog
     Add Dog