Kashima Aoi Go Bingo Kashimasou

Pedigree
Kashima Aoi Go Bingo Kashimasou
神島葵号 備後神島荘
Red
Japan

Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou

吉備の葵龍号 吉備小倉荘
Red
Japan

Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou

葵錦号 讃岐水本荘
Red
Japan

Yuubi No Aoi Go Yuubi Yuukansou

雄備ノ葵号 雄備有漢荘
Red
Japan
1993
Fukuwakahime Go Sanuki Mizumotosou
福若姫号 讃岐水本荘
Japan
Kibi No Suzumi Go Kibi Ogurasou
吉備の鈴美号ー吉備小倉荘
     Add Dog
     Add Dog
Kawahime Go Fukusaki Monjusou
川姫号 福崎文珠荘
Japan
     Add Dog     
     
     Add Dog