Logo [ Login ]

G'Akiya

picture of dog

Registered Name: G'Akiya
Breeder:
Kennel:
Sire: Kinshu
Call Name:
Sex: Female
Date of Birth:
Date of Death:
Country of Birth:
Country of Standing:
Size:
Weight:
Colour: Red
Health HD:
Health patella:
Health eyes:
Registration: LOF 5 SHI.IN 2718/529
Siblings:
Eden
Half-siblings (dam's side):
Pedigree

G'Akiya

Kinshu
Mara-Shimas Senshi Go Kenji

Tanasea's Tetsu Go Taimatsu

Mara-Shimas The Warrior Princess

Kiyomi V.D Aviflora Hof
     Add Dog
     Add Dog

Kuro-Gitsune Chikako

Mara-Shimas Koki's Kime Waza

Kokichi No Taima Go Echigo Satou Kensha

Mara-Shimas Katsu Go Benisakura

Sempurna Kamiko Kiyoko

Kuromatsu De L'Izaville

Sempurna Sunrise Kami