Kyouten Go Tomi No Shurei

Pedigree
Kyouten Go Tomi No Shurei
響天号 富ノ守禮
Red
Japan

Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou)

萬照号 琉球うるま
Red
Japan
2000
Toyomitsu Go Higo Rokkaen
豊光号 肥後六花苑
Japan
Housei Go Yamaga Kinryuu
Shibazakurahime Go Gotakesou
Ryuuzukihime Go Nagasukosou
龍作姫号 長洲古荘
Japan

Koshi No Koryu Go Niigata Korakusow

Red
Japan
Yuuzukime go Hakugin Tsukasasow
Japan
Saki (Chahime) Go Ryuukyuu Uruma
茶姫号 琉球うるま
Red
Japan

Hachiman Go Ryuukyuu Uruma

八萬号 琉球うるま
Red
Japan
2002

Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma

萬利号 琉球うるま
Red
Japan
Meme Go Higo Ebisu
芽々号 肥後恵比寿
Japan
Chacha Go Ryuukyuu Uruma
茶々号 琉球うるま
Japan

Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou)

萬照号 琉球うるま
Red
Japan
2000

Tomi No Chaka Go Ryuukyuu Uruma

Red
Japan