Kiskas Tokyo Rose at Kerrilands

Pedigree
Kiskas Tokyo Rose at Kerrilands
Red
United Kingdom
1986
Shogun Hisui Yukihikari Kiskas Tetsuyuki

Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou

虎鉄号 高徳荘
Black and Tan
Japan
1977
Mitsunokurofuku
Mitsutamahime Tamanokatsuramaru
Komanishiki Hime
Shogun Hisui Yukitamahime Kiskas Tetsuyuki

Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou

虎鉄号 高徳荘
Black and Tan
Japan
1977
Mitsunokurofuku
Mitsutamahime Tamanokatsuramaru
Komanishiki Hime