Logo [ Login ]

Niji No Meihoume Go Enshuu Hirosesou

picture of dog

Registered Name: Niji No Meihoume Go Enshuu Hirosesou
Breeder:
Owner:
Kennel:
Call Name:
Sex: Female
Date of Birth:
Date of Death:
Country of Birth: Japan
Country of Standing: Japan
Size:
Weight:
Colour: Red
Health HD:
Health patella:
Health eyes:
Half-siblings (sire's side):
Pedigree

Niji No Meihoume Go Enshuu Hirosesou

Ryuuhou Go Enshuu Sankousou

Shundou Go Enshuu Hirosesou

Miyamae No Warabe Go Miyamae Shimizu

Hanamarume Go Kyouto Daigo Kensha
Kunimotome Go Enshuu Engunsou
Toyoichi Go Enshuu Ooharasou
Kokuhoume Go Enshuu Engunsou
Hirose No Nao Go Enshuu Hirosesou

Kurofukugembou Go Nagisasou

Maru Go Nagisasou
Aoi No Haruka Go Mutsu No Tsukudasou
Homare No Yuuka Go Enshuu Hirosesou

Ryuujin Go Koushouen

Fusaichihime Go Takahirasou (Kiheisou)