Mara-Shimas Fuyuzakura

Pedigree

Mara-Shimas Fuyuzakura

Black and Tan
Netherlands
2015

Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou

豊の黒一号 引野公楽荘
Black and Tan
Japan
2011

Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou

豊の龍豊号 山陰恵乃荘
Red
Japan
Hokuyou No Taihou Go Sanin Meguminosou
北陽の大豊号 山陰恵乃荘
Japan
Ryokuun Fusame Go Ryokuun Yonagosha
緑曇房女号 緑曇米子舎
Japan
Tomohime Go Takamitsusou
鞆姫号 隆光荘
Japan

Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou)

胡香の紅城号 白茅荘
Red
Japan
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou)
鉄市女号 隆光荘
Japan

Icyitadaki Go Kyousei

Red
Hungary
2012

Yukiyama No Genshokuban Go

雪山の源号 鳥島荘
Black and Tan
Netherlands
2010

Kenta Go Kanagawa Shirai

健太号 神奈川白井
Black and Tan
Japan
2005

Morningstar Mia Chousei Sou

美愛号
Black and Tan
USA
2002

Icyitadaki Go Hello Kitty

Red
Hungary
2010

Kotaro Go Shun'you Kensha

Red
Spain
2008

Erabor Hanaya at Icy-Itadaki

Red
Hungary