Foxtrot Status Symbol

Pedigree

Foxtrot Status Symbol

Red
USA
1989
Ten Of Rokumonsen Tsumugiso
Sesame
Japan
1988
Rokumonsenkotetsu Go Shinshuu Ueda Tengusou Shinano Kotetsu Go Shinshu Ueda Tengusou
Japan
Mita Tenhime Go Mita Kensha
Benimitsume Mita Kensha
Japan
Kazutaka Mita Kensha
Japan
Kuroyoshime Mita Kensha
Black and Tan
Japan

Tsumogi No Konatsu Go Rokumonsen Tsumugiso

Red
Japan
1987
Rokumonsenkotetsu Go Shinshuu Ueda Tengusou Shinano Kotetsu Go Shinshu Ueda Tengusou
Japan
Mita Tenhime Go Mita Kensha
Sakuhime Shinshujonenso Suzutaka Of Echigonakazatoso
Japan
Tadahime Mitakensha