Waka No Otome Go Waka No Toujinsow

Registration:

Nippo 9-6089Pedigree
Waka No Otome Go Waka No Toujinsow
Japan
Toramitsu Go Goshiki Miyakosow
Japan

Suzutora Go Bizen Kotobukisou

鈴寅号 備前寿荘
Red
Japan

Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha

鈴光号 河北前田犬舎
Red
Japan
1991
Chiyohime Go Sendai Matsumotosou
千代姫号-千代松本荘
Japan
Miyako No Hanahime Go Goshiki Miyakosow
Japan
     Add Dog
     Add Dog
Kinokunime Go Fudougataki Kensha
Japan

Suzutora Go Bizen Kotobukisou

鈴寅号 備前寿荘
Red
Japan

Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha

鈴光号 河北前田犬舎
Red
Japan
1991
Chiyohime Go Sendai Matsumotosou
千代姫号-千代松本荘
Japan
Hamachiyo Go Sanuki Mizumotosou
浜千代号 讃岐明哲荘
Japan
     Add Dog
     Add Dog