Pedigree
Saïku de la Perle des Quatre Âmes
Red
France
2021

Lyurua Dyuring Chikyu No Tomi

Sesame
Russia
2018

Handzimemesite Umi Ga Kikoeru

Red
Russia
2009

Mara-Shimas Koki's Kime Waza

Red
Netherlands
2004

Handzimemesite Giza

Black and Tan
Russia
2007

Lyurua Dyuring Nagare Boshi

Red
Russia
2015

Handzimemesite Zhiay-no Fukay

Red
Russia
2013

Lyurua Dyuring Shina Tsukiko

Red
Russia
2012

My Love De la Perle des Quatre Âmes

Red
France
2016

Geek des Portes de la Moria

Red
France
2011

E'Balin des Portes de la Moria

Red
France
2009

Ebony and Ivory des Portes de la Moria

Black and Tan
France

Ils M'aiment des Portes de la Moria

Red
France
2013

Fallscreek's Kumo Bear

Black and Tan
USA
2009

Kyoshi Summertime

Red
Ireland
2011