waemi yama no densetsu

Pedigree
waemi yama no densetsu

Keitarou Go Sapporo Kagasou

けいたろ札幌札幌
Red
Japan
2017

Gomaryuu Go Sapporo Kagasou

胡麻龍号 札幌加我荘
Sesame
Japan
2014

Rinta Go Iwate Azuma Kensha

凛太号 岩手あずま犬舎
Sesame
Japan
2011

Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou

龍小町号 札幌加我荘
Red
Japan
2014
Kensei Komari Go Sapporo Kagasou
犬誠こまり号 札幌加我荘
Japan
Touge No Gen Go Saitama Katou
峠の源号 埼玉加藤
Japan

Kensei Akane Go Kensei Fuuraibou

犬誠あかね号 犬誠風来坊
Red
Japan

ITSUKIHIME GO OURINSHA

SURI
Sesame
Japan
2018

Kaga No Uyuu Go Sapporo Kagasou

Sesame
Japan
2016

Gomaryuu Go Sapporo Kagasou

胡麻龍号 札幌加我荘
Sesame
Japan
2014

Kaga No Kurohane Go Sapporo Kagasou

加我の黒羽号 札幌加我荘
Black and Tan
Japan
2011
KUROHANAHIME GO HONJOU YURISOU
Black and Tan
Japan
2017
SETO NO TENKO GO IYO TOMOKUNISOU
KUROKOMACHI GO SEISHUU ICHIWASOU