Logo [ Login ]

waemi yama no densetsu

no photo available

Registered Name: waemi yama no densetsu
Breeder:
Owner:
Kennel:
Call Name:
Sex: Female
Date of Birth:
Date of Death:
Country of Birth:
Country of Standing:
Size:
Weight:
Colour:
Health HD:
Health patella:
Health eyes: Unknown
Known Offspring:
Half-siblings (sire's side):
Pedigree
waemi yama no densetsu

Keitarou Go Sapporo Kagasou

けいたろ札幌札幌

Gomaryuu Go Sapporo Kagasou

胡麻龍号 札幌加我荘

Rinta Go Iwate Azuma Kensha

凛太号 岩手あずま犬舎

Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou

龍小町号 札幌加我荘
Kensei Komari Go Sapporo Kagasou
犬誠こまり号 札幌加我荘
Touge No Gen Go Saitama Katou
峠の源号 埼玉加藤

Kensei Akane Go Kensei Fuuraibou

犬誠あかね号 犬誠風来坊

ITSUKIHIME GO OURINSHA

SURI

Kaga No Uyuu Go Sapporo Kagasou

Gomaryuu Go Sapporo Kagasou

胡麻龍号 札幌加我荘

Kaga No Kurohane Go Sapporo Kagasou

加我の黒羽号 札幌加我荘
KUROHANAHIME GO HONJOU YURISOU
SETO NO TENKO GO IYO TOMOKUNISOU
KUROKOMACHI GO SEISHUU ICHIWASOU