Kuroro Hauoli Shiba

Pedigree

Kuroro Hauoli Shiba

USA

Kinai Hauoli Shiba

Red
USA
2015

Kaila Go Hauoli Shiba

海羅号 ハウオリ柴
Red
USA
2006

Hoku Go Maroon Shiba

歩空号 マルーン柴
Red
Japan
2002

Sakura Go Soushuu Choumonsou

櫻号 相州長紋荘
Red
Japan
2001

Akali Go Suzukano Yuuen

Red
Japan
2014

Ryuusuke Go Hakusan Furuichisou

竜助号 白山古市荘
Red
Japan
Mifune Go Iga Moritasou
Japan

Leilani Hauoli Shiba

USA
2015

Musou No Takaharu Go Nidai Yasugi

無双の貴春号 二代安来
Red
Japan
2011
Wakanami No Benitaka Go Wakanamisou
若波の紅貴号 若波荘
Japan
Beni No Atsuhime Go Shikoku Ichinomiyasou
紅の篤姫号 四国一宮荘
Red
Japan
Keikilani Go Hauoli Shiba
USA

Hanabusa No Shishigen Go Isawa Ogurasou

Red
Japan
2010

Malia Go Hauoli Shiba

毬亜号 ハウオリ柴
Black and Tan
USA
2008