Ryuutetsu Go Koutokusou

Pedigree
Ryuutetsu Go Koutokusou
龍鉄号 高徳荘
Red
Japan

Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou

虎鉄号 高徳荘
Black and Tan
Japan
1977

Harukoma Go Koutokusou

春駒号 高徳荘
Red
Japan
1976
Naganobu Go Marutanisou
長信号 丸谷荘
Japan
Sakuraharume Go Koutokusou
桜春女号 高徳荘
Japan
Chiharu Go Koutokusou
千春号 高徳荘
Japan

Rikisakura Go Fujinomiya Kensha

力桜号 富士宮犬舎
Red
Japan
Chigusa Go Koutokusou
千草号 高徳荘
Japan
Sakurame Go Koutokusou
桜女号 高徳荘
Japan
1977

Rikisakura Go Fujinomiya Kensha

力桜号 富士宮犬舎
Red
Japan
Toukai No Sakuramaru Go Nishihara Kensha
東海の桜丸号 西原犬舎
Suzumi Go Echigo Suwasou
鈴美号 越後諏訪荘
     Add Dog