Tamawakamaru of Madason

Pedigree
Tamawakamaru of Madason
Red
Japan
1985
Kainotetsukoma

Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou

虎鉄号 高徳荘
Black and Tan
Japan
1977

Harukoma Go Koutokusou

春駒号 高徳荘
Red
Japan
1976
Chiharu Go Koutokusou
千春号 高徳荘
Japan
Chiyomi
Japan
Jaku Go Inoguchi
寂号 井ノ口
Japan
Chiyohime
Japan
Sachi Shin
Japan
Jaku Go Inoguchi
寂号 井ノ口
Japan
Kazume
Kikuharuhime Tama
Shinhime